Siden har PT emner om:

Skattely og internationale selskaber

Pensioner

Velfærdssamfund

Biobrændsel /co2/raps

Skat på ejendom

PBS

Religion

Iraq krigen

Overvågning

Om debat

Klimaet

 

 

 

 

 

 

 

Korte tanker om lidt af hvert


Disse sider er tanker om alle mulige emner, men det behøver ikke rage dig en bønne og derfor er siden ikke en "blog, forum" eller lign. Det er envejskommunikation for fuld rolade. Bliv inspireret, irriteret eller klik videre ud i cyberspace.

Tak for besøget.

Skattely og internationale selskaber

Internationale selskaber, ala IKEA, COCA COLA, Goldman Sachs, etc. lukrerer på at lave små smarte skattely's fiduser som måske nok er lovlige men unddrager sig herved at lægge en afgift i de lande hvor de tjener deres penge. Dette skyldes vel også vores Politikeres vægelsind og egne interesser.

Måske var løsningen at når man har internationale selskaber så skal vi da også have international skat. Dette kunne måske laves ved at indføre en model hvorefter internationale selskaber betaler en afgift i forhold til omsætning i det land hvor de har omsætningen. Hvad de så yderligere skal betale der hvor det resterende overskud havner er op til de enkelte lande.

 

Pensioner

Indfør en lovpligtig pension for alle lønmodtagere (fra 13 år) på 12,5%. Arbejdsmarkedet kan altid selv forhandle sig til en højere %sats.
Dette vil give en mulighed for at afskaffe folkepensionen 54 år efter lovens indførsel.

Slå LD og ATP sammen og giv alle ret til at lave en pensionsopsaring her. De forvalter jo pengende bedst og billigst og hvorfor skal der være firmaer der tjener penge på vores pensioner? når nu vi selv ejer disse institutioner.

Velfærdssamfund

At vi har et velfærdssamfund er vel ikke ensbetydende med at vi alle har en ret til offentlige ydelser? Her i optikken er et velfærdssamfund et samfund der tager hånd om de svageste borgere, der af uransagelige årsager ikke er i stand til det selv. Samfundets opgave er så at indrette betingelserne således at flest mulige borgere får de bedste vilkår for at sikre sig selv, efter hvad de er i stand til at yde, samtidig med at de yder deres bidrag til fællesskabet! Hjemmehjælp feks er set i dette perspektiv ikke en borgerret, men en ydelse til dem der har et reelt behov, og ja her kommer der en økonomisk overvejelse ind og her starter debatten!

Biobrændsel /co2/raps

Hvorfor fjerner man ikke bare afgiften på rapsolie til diselbiler, eller laver en anden ordning så alle diselbiler får eftermonteret et anlæg for at kunne køre på rapsolie (5-8000,-kr). Det var da en noget mere nærliggende løsning end at skulle tumle med alle de nye typer biobrændsel vi går og venter på!
Iøvrigt er Danmark's klima det ultimative at dyrke raps i??

 

Skat på ejendom

Find en overgangsordning hvor man fjerner alle former for ejendomsskat på fast ejendom, dog kun 1 helårsejendom og 1 sommerbolig (ejer man mere må det betragtes som erhverv eller prof. investering). Læg samtidig skat på al fortjeneste ved salg, dog med et fradrag for vedligehold som kan opsummeres 1 gang årligt ved fremsendelse af regninger til Skat sammen med selvangivelse. De over årene opsummerede fradrag + købspris fratrækkes salgsummen og resten er til beskatning(ved minus ingen skattefradrag).
Dette ville fjerne en masse sort arbejde og man kan blive i sin bolig med en lav indkomst.

 

PBS

Kan vi så få et regnskab på bordet så vi kan se at det er et non profit foretagende, qva deres monopol.

 

Religion

Jeg elsker Gud. Jeg vil kæmpe til døden for mit fædreland.
Hvem sagde det, en kristen, en muslim, eller en jøde?
Måske vi lige skulle læse de hellige skrifter en gang til! 

Og kan vi så få religion ud af politik, tak.

 

Iraq krigen

Kan USA's dårlige økonomi (jan 2008) mon have noget at gøre med at de har, indtil videre, brugt ca 9000 milliarder dkr på at fjerne Saddam?
Hertil skal så lægges hvad de "allierede" har brugt.
Hvad gavnede det Fred på jord, klimaet og os almindelige verdensborgere?

 

Overvågning

Vi bliver mere og mere overvåget, men hvem overvåger overvågerne? Hvad med om til en start at Politiet optog alle indgående samtaler og selvfølgelig også alle interne samtaler på alle medier! Herudover kunne man jo, nu Politiet er så glad for overvågning, udstyre alle politifolk med en GPS, så de til enhver tid var "klar" over hvor de var og så mangler der bare et kamera med mikrofon, så ville de jo slippe for alle anklager om overgreb, olign. da de til enhver tid kan dokumentere hvad de lavede hvornår.

 

Debat

En debat kan bassere sig på tro, holdning eller viden. Forskellen er måske at en tro kan være svær at ændre, selv med viden. En holdning kan ændres med tro, men viden kan kun ændres med viden!

Tænk over det næste gang du hører en politiker sige "jeg tror........."

 

Klima

Fossile brændstoffer er ikke godt, det ved vi, co2 osv., men hvad hvis jorden har en kwh balance.

Forstået på den måde at hver gang man laver feks. vind/bølgekraft om til elektricitet, bliver det også til varme før eller siden.  Dette gælder også solkraft og geotermiske brønde, etc. Og uanset hvordan vi vil dække vores -uundgåeligt - stigende energiforbrug, vil vi vel ende op med at producere mere varme og hvor mange kwh varme kan jorden tåle at blive tilført hvert år uden at det medfører tempraturstigninger?

 

 

 

 

qpple.dk © 2008 • © Grøfte • Sidens indhold kan frit gengives med kildeangivelse 

www.qpple.dk